Grondwerk is een ruim begrip. We noemen grondwerk ook wel het voorbereiden van het
werk voor de straatmaker (zie sierbestrating).
 
Het afgraven en afvoeren van de ondergrond, het eventueel aanbrengen van zand, kolkleidingen
aanleggen voor afvoer- en hemelwater door middel van een kolk. Hemelwater afvoer en huis-
aansluitingen repareren behoort ook tot de mogelijkheden.
 
Bij grote werkzaamheden kan er een loonwerker worden ingeschakeld om met een graafmachine
de ondergrond te verwijderen.